Formularz Rezerwacji Sali

Administratorem danych osobowych jest PEGAZ GROUP Sp. z o.o z siedzibą przy ul. 3 Maja 46 w Sopocie (kod: 81-743). Dane osobowe są przetwarzane w celu utrzymania kontaktu biznesowego (art. 6 ust. 1 lit. f) i będą przetwarzane odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą uzyskać pracownicy oraz dostawcy usług informatycznych, którym PEGAZ powierzył przetwarzanie danych osobowych. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. W każdej chwili może Pani/Pan skorzystać z praw: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo – może Pan/i złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Copyright ©2022 Pegaz Group Sp. z o.o. All Rights Reserved. www.pegazgroup.pl